Mostraum & Bjerkaker-slekten

 

 

 

Marie og Otto Andreas

 

Otto Andreas Bjerkaker Sjr.(14/6-1880 -13/1 1955) født i Trondheim. Gift første gang med Anna Marie Arntsen (1885-1918) fra Levanger, ble gift på ny med Maria Edvine Dyrlie (14/6-1891 - 1969)(g.Bjerkaker)

 

Historikk:

 

I sine unge år drog Otto Andreas til Munchen for å gå på kunstskole der. I Munchen levde han herrens glade dager med piker, vin og sang. Og han hadde en periode problemer med kong alkohol. Han ble først gift med Anna Marie Arntsen i Trondheim Domkirke 1/12-1907, hun døde i 1918. To år etter giftet han seg på nytt med Marie Edvine Dyrlie. Bryllupet sto i Ilen Kirke 24 juli 1920.

Etter han traff Marie Evdine fikk hun ham til å gå inn i Blåkors avrusningsforening (som han seinere ble leder for) dette fikk han på rett kjøl og han ble for all ettertid tørrlagt. Otto Andreas arvet en del penger og eiendeler etter sin far, men alt gikk tapt etter Børskrakket i 1921.

Otto Andreas hadde mange kunstneriske anlegg. Han drev med amatørteater på Ranheim ungdomshus. Han malte/dekorerte kulisser til Trøndelag Teater. Etter han ble gift med Marie Edvine, arbeidet han som malermester ved Trondheim Mekaniske verksted. Han var også aktiv i diverse aktiviteter innenfor metodistkirken i Trondheim Marie Edvine fikk han med på dette. Videre var han med i brødreforbundet i Frelsesarmeen.

 

Marie Edvine var født på Gomalandet.

 

 

Marie og Otto Andreas, Ruth og Maja (med ryggen til).

 

 

Marie og Otto Andreas med barnebarnet Rune Bjerkaker på armen. Bergen ca. 1948

 

 

Otto Andreas døde 75 år gammel. Begravelse foregikk i Tilfredshetens Kapell i Trondheim. Pastor Markus Karlsen fra Metodistmenigheten forrettet i begravelsen. Den samme Karlsen skrev følgende i avisen om Otto Andreas:

 

Broder Otto Andreas Bjerkaker, Trondheim, gikk hjem til Gud Fredag den 14. jan.(?)i en alder av vel 75 år. I ni lange år hadde broder Bjerkaker vært syk, men når Herren gjorde slutt på den lange prøvetid var det med fred og glede han kunne si sine kjære farvel. Broder Bjerkaker tilhørte vår menighet i mange år og var et trofast og aktivt medlem. Det var særlig søndagsskolen som hadde hans kjærlighet, og han hadde sammen med sin hustru gleden med å få begynne småbarnsavdelingen. Gjennom en lang årrekke ledet disse to denne på en mønstergyldig og fremgangsrik måte.

Vår broder ble begravet Tirsdag den 18. januar på Tilfredshetens Kirkegård. Mange venner fulgte ham til hans siste hvilested., og undertegnede forrettet og talte. Vi nedber Guds rike trøst over søster Bjerkaker som kjenner savnet. Herren skal gi styrke som dagen er. Fred over broder Bjerkakers minne. Trondheim, den 28 jan. 1955.

          Markus Karlsen

 

 

 Marie ved graven til sin mann.

 

Barn:

(Fra Otto Andreas Sjr.1. ekteskap med Anna Marie Arntsen)

 

1.      Agnes Bjerkaker(g.Grünert) (7/3-1908 – 27/6 -1983) Gift med Ernst Carl Wilhelm Kurt Grünert (10/2- 1910 - 1993) 5 barn.

 

2.      John Artur Bjerkaker (9/6-1912-1986) Gift med Ruth Myhre (g.Bjerkaker) (1921 - 1983). 2 barn.

 

3.      Ragnhild Bjerkaker (g.Nysveen)(1913 -1972) (gift 1. gang med Anton Dolmen, som døde 41 år gammel i 1946), gift 2. gang med Ola B. Nysveen (1907 - 7/4-1962) Ingen barn. (9/6-1912 - 1982)

 

4.      Otto Andreas Bjerkaker Jr. (1915-197?) Gift 1. gang med Kristine (Kikki) Øvre (? - 1954?) (g.Bjerkaker) 3 Barn. Otto hadde et forhold til en østlandskvinne før han møtte Kikki, som han fikk en sønn sammen med. Gift 2.gang med Kirsten (Dansk). Ingen barn. Bosted: Hollywood Miami, Florida i U.S.A.

 

 

(Fra Otto Andreas Sjr. 2.ekteskap med Marie Edvine)

 

 

1.      Monrad Bjerkaker (1918 - 1926) Druknet i et tjern bare 8 år gammel. Ble begravet på Havstein Kirkegård lørdag 26/6 1926.

 

 

2.      RuthBjerkaker(7/12-1921- 4/9-1997) (g.Bjerkaker Hansen) Gift i 1947 med Ingwald Andreas Hansen (14/7-1922 - 2004) 3 barn.

 

3.      Maria (Maja) Bjerkaker (23/6-1924 – 2000?)(g.Jensen) (gift første gang med Erling Fosse) Giftet på ny noen år seinere med Arne Jensen (1/12-1919 – 1/11-1984) 1 barn (adoptert). Arne hadde et barn fra et tidligere forhold.

 

 

Widar Bjerkaker © 2012 • Til privat bruk

widarhulda.com